Regulamin rezerwacji i dokumentacji

Regulamin rezerwacji

Szanowni Państwo,

W związku z częstym anulowaniem rezerwacji na kilkakgodzin przed masażem chciałbym udostępnić możliwość przedpłaty dla wizyt rezerwowanych w tym samym dniu, co rezerwacja.

Rezerwację można odwołać bez problemu na dzień wcześniej przed 21.00.

Gdy rezerwacja ma miejsce w tym samym dniu, proszę o przesłanie przedpłaty za wizytę w wysokości 30 zł na konto (potwierdzenie przelewu):

PRZYSTANEK MASAŻ MAKS

​63 1140 2004 0000 3102 7887 9224

Tytuł : Przedpłata

Przedpłata stanowi zabezpieczenie przed anulowaniem rezerwacji w tym samym dniu. Bezkosztowo można anulować rezerwację do godziny 21 dnia poprzedzającego dzień realizacji masażu.

 

Regulamin dokumentacji

Przystanek Masaż Maks gromadzi dane klientów jak dane osobiste i dane dotyczące zdrowia. Klient/pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji i do prośby o przesłanie jej na swój adres mailowy.

Dokumentacji podlegają:

– dane z wywiadu (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj pracy, aktywność fizyczna, problemy zdrowotne)

– dane uzyskane podczas wizyty (pomiary linijne, zdjęcia sylwetki, zdjęcia aparatury pomiarowej: tanita, fałdomierz, waga)

Podczas pobierania danych można zgłosić zastrzeżenie co do ich zbierania, o ile nie przeszkadza to w czynnościach związanych z wykonywaniem umówionej usługi, o czym postaram się poinformować wcześniej.